Om Doga

Dogans bakgrund

Doga fanns i Sverige innan jag (Hundsteg) etablerade den doga jag praktiserar idag – men den handlade nästan enbart om att göra yoga och ha med hunden i sina pass, med andra ord väldigt lite fokus på hunden egentligen.

Dogan som vi nu praktiserar har modulerats fram genom många år och sakteligen blivit en samling av övningar och förhållningssätt som sedan fått samlats under namnet ”Doga” i efterhand.

Övningarna har jag lärt mig genom åren av duktiga humanpsykologer samt hund och hästtränare med fokus på själsliv, känslor och kroppens fysik i symbios.

En beskrivning av Doga, skriven av grundaren till den Doga jag använder i mitt jobb. Skulle du själv vilja utbilda dig till Dogainstruktör gå in på www.hundsteg.se

Vissa övningar har jag ändrat om i en del för att de ska nå ett annat resultat än sitt ursprung, andra är precis som jag lärt mig dem.

En del övningar har jag helt själv skapat utifrån att prövat mig fram med både egna och andras hundar där resultaten och feedbacken från hundarna fått leda och utveckla dem till det dem är idag.

Ibland har behov funnits för en specifik hund att få arbeta med besvärliga känslor och genom sökandet av att hitta ett sätt för den hunden att få möjlighet till det – har en övning tagit form som jag senare insett fler hundar kan ha nytta och glädje av.

Att ta fram dessa övningar har ofta skett med hjälp av andra Hundpsykologer, Fysioterapeuter, Etologer och Yogainstruktörer – som har hjälpt miglägga pusslet och nå målet. För mig är ”doga” en unik samling av kunskap och livserfarenhet av många människor, jag har bara haft äran att sätta ihop det.

Genom egen personlig utveckling har jag kunnat dra allt fler paralleller till mitt mående, mina handlingar och vad mina hundar speglade och hur jag agerade. Den röda tråden blev alltmer uppenbar: relationen mellan människan och hunden. Allt fler pusselbitar lades på plats och jag ville sätta ihop mina övningar, samlade erfarenhet och kunskap till ett koncept. Det som kändes närmast till hands i liknelse var yoga, genom sitt sätt att binda samman det fysiska, mentala och själsliga.
Därav att det fick gå under namnet ”doga” som vilar mer på en filosofi och sätt att möta livet än på själva övningarna som egentligen bara är verktygen för att nå det.

Hur praktiserar man doga?

Genom att utföra rörelser som är utanför vanan både väcker och skapar man nya neurologiska vägar. Hjärnceller och synapser stimuleras. Det här hjälper hunden till positiva beteendeförändringar, kapacitet att hantera förändringar, skapar en inre balans samt ökar hundens vilja att lära sig och engagera sig i sin omgivning. Genom arbetssättet man gör Doga skapas också många och djupa tillits övningar tillsammans med ökat samarbete. Allt detta är avgörande faktorer i en bra relation. Doga har många positioner och övningar med olika ändamål. Vissa positioner ämnar öppna upp hunden andra att lugna den.  Övningarna kan också stimulera kreativitet och förbättra inlärningsförmågan samt skapa grogrund för att läka och bearbeta ångest och trauman.

Frivillighet

Doga pass ska utföras under fullkomlig frivillighet hos hunden. Att tvinga in hunden i positioner motverkar helt dess syfte. Även om du hjälper hunden in i positionen ska den samarbeta och vilja delta i aktiviteten. Vissa positioner kanske inte passar er alls och andra kanske ni bara gör inledningen till. Målet är aldrig att ”lyckas” med en position utan att utföra rörelser tillsammans. Resan är målet. Bryt ned positionerna till så små delar så att ni gör dem utan krångel eller konflikt. Var uppmärksam på om hunden upprepande gånger ogärna gör en viss rörelse – kanske finns det smärta som orsak.  Om du har en hund med fysiska begränsningar eller fysisk problematik, rekommenderar vi att du rådgör med en fysioterapeut gällande vilka positioner/rörelser innehållande ”lyft” som är riskfria för din hund att göra.

Ingen traditionell träning

Vi försöker undvika att arbeta med godis eller leksaker när vi gör DOGA, då det startar andra emotioner och motivations system än dem vi vill komma åt. Fullkomlig frivillighet hos hunden är en förutsättning och på ett lekfullt och kravlöst sätt arbetar vi fram övningarna och känslorna som följer dem. Det finns inget prestationstänk i dogan, inget att lyckas med. Att vara tillsammans på mattan och göra rörelserna är de enda som räknas. De finns inget perfekt sätt att utföra övningarna eller en målbild att uppnå. Var uppmärksam på att all form av prestationsångest grundar sig i dig och inte hunden, hunden har ingen aning om vad som förväntas av den. Precis som inom yoga så kan hunden komma att möta känslor av obehag grundade i emotionella låsningar i kroppen eller minnen i själen, det här är ok. Pressa inte hunden men låt den heller inte ”fly” från det jobbiga. Guida den igenom det ni gör och var trygg och jordad – så ges hunden tillfälle att växa och läka. Du får genom dessa tillfällen möjlighet att lära känna din hund och er relation att utvecklas. Detta gäller framförallt när du arbetar inom kapitlet ”läka”

Andning och närvaro

Det är viktigt att du själv är närvarande i det ni gör, hunden känner tveklöst en skillnad och det är just den skillnaden som gör skillnaden. Fokusera på din egen andning genom övningarna och var uppmärksam på din hunds andning, närvaro och beteende. Det är det enda som existerar är ”nu” när ni gör Doga. Dras tankarna till målbilder om hur de ska se ut eller hur de ska kännas, så missar du det du har framför dig. Var öppen och lekfull, låt hunden få visa vägen samtidigt som du håller i ramen.

Tre avgörande delar

När du utför Doga med din hund behöver du ha med dig tre viktiga pelare som binder samman det ni gör och också skapar resultat. Detta är din uppgift, att se till att skapa förutsättningar för hunden att uppleva följande:

Tanke. Att hunden tänker på det den gör, är närvarande i övningen

Känsla. Att det uppstår en känsla i hunden när ni gör momentet

Rörelse. Att det sker en medveten rörelse, inte en rörelse framtvingad av dig även om den kan vara ledd av dig så ska hunden vara delaktig i det ni gör